Co může nabídnout Simple půjčka?

Co značí překlad slova „simple“? Rozhodně jednoduchost. A právě s tou přichází také produkt Simple půjčka, který by se dal zařadit mezi mikropůjčky. Tuto službu provozuje tuzemská společnost Simple Money Service s.r.o., která se dá zařadit mezi stabilní a kvalitní poskytovatele úvěrových produktů na našem trhu. Samozřejmě s tím souvisí i to, že sama respektuje kodex zodpovědného půjčování a nabádá k tomu i své klienty. A to třeba takto: V rámci předcházení složitým životním situacím, prosíme, dodržujte zásady bezpečného a zodpovědného půjčování: Nepůjčujte si, pokud jste v majetkové, finanční nebo jiné tísni nebo složité životní situaci

Kolik peněz nám může Simple půjčka nabídnout?

To nejdůležitější, co nás samozřejmě může zajímat, to jsou informace o tom, kolik můžeme získat. Tou nejnižší částkou, o kterou si lze požádat, je suma 1 000 korun českých. Naopak tou nejvyšší sumou je celých 10 000 Kč, což už je částka, která má celou řadu možností využití. Samozřejmostí je i to, že nám Simple půjčka umožní zvolit si také délku splatnosti půjčky. A to od 2 dní, až po dobu jednoho kalendářního měsíce. Samozřejmě tento termín nemusí být konečný, jelikož je možné ho v budoucnu prodloužit.

V takovém případě je termín prodloužen o dalších 15 dní. S čím je ale třeba počítat, to je dvacetiprocentní poplatek, a to za každé takové prodloužení.

Jaké jsou podmínky získání?

Hlavní parametry tedy již známe a tak je třeba zaměřit se také na podmínky získání. Tedy na to, co musíme splnit, aby mohla být Simple půjčka i nesamotným. Zde není třeba bát se jakýchkoliv složitostí, jelikož podmínek je jenom několik. A to takové:

  • Věkové rozmezí 18 – 65 let
  • Tuzemské státní občanství a bydliště na území ČR
  • Není proti nám vedena exekuce
Zajímavý článek:  Kam pro peníze jako OSVČ?

Z toho jasně vyplývá, že není nahlíženo do klasických registrů, ani není vyžadováno případné potvrzení o příjmu. Poslední podmínkou je ještě vlastnictví bankovního účtu. Toto je samozřejmě ověřováno, a to tak, že musíme v průběhu schvalovacího procesu odeslat ověřovací platbu ve výši jedné koruny české. Díky tomu dojde k ověření i našeho účtu a vyřízení půjčky už nic nebrání. A pokud vše půjde jak má, můžete mít peníze na svém bankovním účtu již druhý den po odeslání žádosti. Na co poté peníze využijeme, to je jenom na nás samotných, jelikož v tomto směru nejsme nijak omezování.

Jsou nějaká negativa?

Pozitiva jsme jasně shrnuli a tak je třeba zmínit také případná negativa. Jedno se týká už ověřovacího poplatku, jelikož může celý proces schválení výrazně prodloužit. Druhým negativem poté může být i úrok, který je poměrně vysoký. Půjčíme-li si maximální částku na maximální splatnost, je třeba počítat s tím, že navíc zaplatíme až 2 800 korun českých.

Samozřejmě druhým negativem může být i situace, kdy nejsme schopni zaplatit naše závazky. V takovém případě nás mohou čekat nejenom další poplatky, ale i to, že je pohledávka předána inkasní agentuře, která začne poměrně rychle jednat.

Simple půjčka vám přinese finanční hotovost až do 10000 Kč
Simple půjčka vám přinese finanční hotovost až do 10000 Kč